สสค.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดสมุทรสารครเคลื่นที่" ครั้งที่ 1/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. นางสาวมนรัตน์ โทนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ฝ่ายงานคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดสมุทรสารครเคลื่นที่" ครั้งที่ 1/2561ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จัดบูธเผยแพร่เอกสารแผ่นพับด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานเด็ก ให้คำปรึกษา แจกสื่อประชาสัมพันธ์ กระบอกน้ำ กล่องที่ใส่อาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ เป็นเป็นประธานและเยี่ยมชมบูธ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.