สสค.สมุทรสาคร เข้าตรวจติดตามหลังการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางสาวมนรัตน์ โทนแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นางสาวปาลิดา ไชยมงคล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางรุ่งทิวา ฤทธีกูล นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจติดตามหลังการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553)บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด เลขที่ 69/16 หมู่3 ซอยวัดศรีเมือง ถนนเศรษฐกิจ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกิจการ ผลิตอาหารสัตว์ ลูกจ้าง 178 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.