รองอธิบดีกสร.ประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น.นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพรุ่นที่2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหลักของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับการการฝึกทักษะการสอบข้อเท็จจริงและเขียนคำสั่งได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรมในการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 45 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.