อธิบดี กสร.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM) นำโดย Ms.Gejin Zhao อธิบดีกรมนโยบายและระเบียบข้อบังคับ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนระหว่างคณะผู้แทนจีนและคณะผู้แทนไทยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยระหว่างทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน  นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และในเวลา 11.20 น. คณะผู้แทนจากระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.