รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ โดยมี Mr.Koichi Oyama ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น Mr.Teruhiko Sekiguchj ผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น (ประเทศไทย) (JILAF -THAI) Mr.Kazuma Takago เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคุณจิตติมา ศรีสุขนาม ผู้แทนจาก ILO มาร่วมหารือ และถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายผู้รับงานไปทำที่บ้านของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานตรวจแรงงานนำไปพัฒนางานของตน และองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5  กระทรวงแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.