สสค.สุโขทัย บรรยายภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (12 ก.ค. 61) นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาววรินทร์ทร  ยวงนุ่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว   การฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน

ทั้งนี้ได้เน้นเกี่ยวกับสิทธิลูกจ้างนายจ้างตามพรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ว่าด้วยกฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ.2557 และเน้นย้ำเรื่องการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 15 ปี และต่ำกว่า 18 ปี ในงานอันตรายที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.