ศูนย์เด็กเล็กฯนย์เด็กเล็กฯจังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางวลัยพร  เหล่าวานิช  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานถวายพานพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสดุดีและกล่าวคำอาศิรวาทในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปมอบรางวัลถัมภ์จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งชมการแสดงของเด็กเล็ก ฯมอบรางวัลการแสดงและถ่ายภาพทีระลึก ณ ศูนย์เด็กเล็กฯจังหวัดนครปฐม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.