สสค.พิษณุโลก ส่งเสริมการจัดสวัสดิการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนางอัจฉรา เตระจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เยี่ยมชมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการจัดสวัสดิการมุมนมแม่ พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับมุมนมแม่ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานหญิงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ณ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8/8 หมู่ที่8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีลูกจ้างทั้งหมด 872 คน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.