สสค.มหาสารคาม เข้าร่วมสัมมนา “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางพะเยาว์ เลียวลิขิต นักวิชาการแรงงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวมัชนก วรสินธุ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญงาน เข้าร่วมสัมมนา โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ  ปีงบประมาณ 2561” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 6 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.