กสร.จัดประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน ครั้งที่1/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 สาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การรับทราบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การพิจารณา แผนปฏิบัติงานกสร.ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นต้น ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกสร. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กทม.


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.