กสร. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาสืบเนื่อง ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายของผู้รับเหมางานของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงแรงงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยและร่างประกาศกรมฯเรื่องแบบข้อมูลปริมาณรังสีสะสมของลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีรวมทั้งพิจารณาแผนการปฏิบัติงานยกร่างกฎหมายความปลอดภัยฯ ปี 2562 โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.