กสร. จัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับแบบโครงการ ณ ศูนย์เด็กเล็กฯ จ.สมุทรปราการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในงานจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับแบบโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้เด็กๆในระดับปฐมวัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในเรื่องของโภชนาการจากอาหารแต่ละชนิดเช่นผักผลไม้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ เป็นต้น โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 4 ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ ระดับเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1, อนุบาล2 และอนุบาล3 รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.