กสร. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 4/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานจากภาครัฐภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การติดตามผลการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลที่มีการส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมและกลุ่มแรงงานในกิจการเรือประมงทะเลระดับจังหวัด  และทบทวนแนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในกิจการประมงทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.นิคมจันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.