สสค.สุราษฎร์ธานี มอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 9,000,000.-บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุระ ว่องไพบูลย์ 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มค
รองแรงงานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 
จำนวน 9,000,000.-บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)
แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.