สสค.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

14 กันยายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของประเทศไทย (safety Thailand) ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานการประชุม และมีนายสุระ ว่องไพบูลย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าจาก สสค.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 8
เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 147 คน การประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจซักถามแนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยในองค์กรและในท้องถิ่น
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.