สสค.มหาสารคาม ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 14 กันยายน 2561  นางพะเยาว์ เลียวลิขิต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวพรรภา  เหมอาภรณ์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพรณิภา  อุทกัง  นักวิชาการแรงงาน ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริษัท โตโยต้ามหาสารคาม (1992) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 95 -99 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  มีพนักงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยมหนีไฟ จำนวน 135  คน โดยสำนักงานเทศบาลมหาสารคาม เป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการฝึกซ้อมปฏิบัติถูกต้องตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.