ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2561

สำนักแรงงานสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/2561
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา
เป็นประธานการประชุม และนายปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป เป็นกรรมการ และเลขานุการ พิจารณาคำร้องเรื่อง
การกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 จำนวน 4 กรณี


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.