รมว.รง.เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา "งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ H.E. Mr. Pirka Tapiola  เอกอัครราชฑูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ"  โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกสร. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกสร. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี กิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิเพิ่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพร่วมกับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำความรู้ ความเข้าใจ เรื่องงานที่มีคุณค่า ไปร่วมกันพัฒนามาตรการในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้แทนแรงงานนอกระบบ จำนวนกว่า 165 คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุม รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.