สสค.มหาสารคาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหาสารคาม ครั้งที่ 11/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวพรรภา เหมอาภรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหาสารคาม ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4 ถนนมหาสารคาม-บรบือ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.