กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่8/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 25561 เวลา 09.30 น. นาย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่8/2561 เพื่อทราบสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและประมาณการรายจ่ายกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งพิจารณาการขอกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ กระจกเพชรมงคล จำกัด โดยมีนายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายอนุชา จันทรเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.