กสร.ให้การต้อนรับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน หารือถึงการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15 น.นายวิวัฒน์  ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นำคณะผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพระนคร สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรสาคร ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคกลางตอนล่าง และสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพจังหวัดสมุทรปราการ เข้าพบและหารือถึงการร่วมกันทำงานแบบบูรณาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในภารกิจที่สำคัญและงานเร่งด่วนตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และภารกิจที่สำคัญของกรม โดยเฉพาะงานขับเคลื่อน safety Thailand สู่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษา และสามารถขยายผลให้เกิดความสำเร็จในกิจกรรม safety Thailand สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.