สสค.ลพบุรี ตรวจคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ตรวจคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการ บริษัท จีเอสลพบุรี จำกัด ที่ตั้ง 379 ม.1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้แห้ง โดยมีนางสาวลำดวน แสนปาง เป็นกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีลูกจ้าง 15 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว ไม่มีแรงงานเด็ก
พนักงานตรวจแรงงานไม่พบการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน
หมายเหตุ:ไม่พบการกระทำผิดค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.