ข่าวดี กสร. เปิดอบรม “กฎหมายแรงงาน” ฟรี เริ่มรับสมัคร 1 พฤศจิกายน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้” ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน เปิดรับสมัครออนไลน์ เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561


นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ตลอดจนสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง-ลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 1 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ นายจ้าง ลูกจ้าง อาทิ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการตามกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พ.ย. 2561 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใด ทั้งนี้ กสร. เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน ตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2561 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มอัตรา โดยสามารถสมัครออนไลน์ผ่านระบบ E-register ได้ที่ http://tls.labour.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2245-1371-2


นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอื่น ๆ ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างอีกกว่า 10 หลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ได้พัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน โดยสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ ได้ที่ http://tls.labour.go.th เมนูหลัก : ฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ข่าวที่ 12/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (45924.pdf)45924.pdf 140 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.