ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็น “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562”

หมายเหตุ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาโครงการในการเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ถึงปีที่ 20 ดังนั้นสถานประกอบกิจการที่เคยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 15 ในปี 2560 (จำนวน 6 แห่ง) และในปี 2561 (จำนวน 9 แห่ง) สามารถเข้าร่วมเสนอชื่อฯ ต่อเนื่องในปีที่ 16 และปีที่ 17 ได้โดยอนุโลม

ส่งแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562

ติดต่อขอแบบเสนอชื่อฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่

- กลุ่มงานส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- เว็บไซต์สำนักแรงงานสัมพันธ์ http://relation.labour.go.th

โทรศัพท์ 0 2246 2118   0 2643 4471   0 2643 4477

 

........................................................

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (0100.pdf)0100.pdfคู่มือแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง6287 Kb
Download this file (0102.pdf)0102.pdfตัวอย่างการลงคะแนน266 Kb
Download this file (13112018.pdf)13112018.pdfใบสมัครแบบเสนอชื่อ และแบบรับรองตนเอง12779 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.