สสค.ยโสธร ตรวจคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางจุฑามาศ แสงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวภัทรานิษฐ์ คงนิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ผลการตรวจนายจ้าง 4 คน ลูกจ้าง 42 คน ปรากฏกว่านายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ไม่พบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย การใช้แรงงานต่างด้าว การใช้แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.