สสค.หนองคาย : ออกตรวจกำกับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบให้นายณรรฐพล สมอุดม นิติกรปฏิบัติการและ นายคีรภูมิศิลป์ สีสันต์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ออกตรวจกำกับสถานประกอบกิจการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ผลการดำเนินการพบว่า สถานประกอบกิจการยังดำเนินการไม่ถูกต้อง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.