กสร. มอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำ ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง ระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้ยุติลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นายจ้างลูกจ้างทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข  โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยา กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.