การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล หรือหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และได้กำหนดจัดพิธีเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 บุคคลที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและครอบครัว www.dwf.go.th หรือโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0 2642 7770


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.