กสร. เปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001 - 2010) และบรรยายพิเศษเรื่องการวิเคราะห์ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 - 2010 ข้อ 5.1-5.2 ข้อ 5.3-5.10 และข้อ 5.12 โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้ต่อเนื่องหรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยให้มีความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 52  คน โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วัน มีหัวข้อการบรรยายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยในทุกมิติรวมถึงเทคนิคและขั้นตอนการตรวจติดตามภายในเพื่อแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง  ณ ห้องบอลรูมฟอร์เย่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.