กสร. ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1/2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการติดตามและประเมินผลครั้งที่ 1/2561 โดยมีสาระสำคัญคือ เพื่อทราบ 1)แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ สงป. 301) 2)สรุปจำนวนกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สำนัก/กอง ส่งเป้าหมายให้ สสค. สรพ. และศปข. ดำเนินการ และสำนัก/กองหรือเทียบเท่าดำเนินการ 3) คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 4) ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่อพิจารณา การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มิตรไมตรี 2 ชั้น5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.