กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนภาคีเครอข่ายภาครัฐ รัฐวิสากิจ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีนายธานี ศิริล้น ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เป็นเลขานุการ สาระการประชุม 1. เพื่อทราบ รายงานผลการประชุม เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้าน (work from home) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 และ 2 เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งกระทรวงแรงงานเรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน ร่วมขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่นข้อดีข้อเสียของการทำงานแบบยืดหยุ่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานแบบยืดหยุ่น ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.