สสค.ชัยนาท ร่วมพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราวรรณ  กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็น ประธานในพิธี ณ อาคารโดม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์โค-กระบือของไทย โดยเกษตรกรที่รับโคกระบือในโครงการธนาคารโคกระบืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะต้องส่งลูกโคหรือกระบือ คืนให้กับธนาคาร 1 ตัว และเมื่อครบสัญญาการยืมแม่โค 5 ปีแล้ว กรมปศุสัตว์จะมอบแม่โคพร้อมด้วยลูกตัวที่ 2 และตัวต่อๆ ไปให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.