กสร. ติวเข้มนายจ้างลูกจ้างในกรุง ป้องกันอัคคีภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและไฟฟ้าให้นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน มุ่งเป้าแรงงานความปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตรายอย่างยั่งยืน


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และไฟฟ้า) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่า กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยได้กำหนดให้นโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง ดังนั้น กสร. จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย และไฟฟ้า) ขึ้น เพื่อสร้างมาตรการการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพญาไท ราชเทวี ห้วยขวางและดินแดง จำนวน 80 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม สถานประกอบกิจการที่ตั้งบนอาคารสูงที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย


นายทศพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยในรูปแบบของชมรมความปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 10 พื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยในการทำงาน และขับเคลื่อนงานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตราย และร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานได้อย่างยั่งยืน


................................................................................................

ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ข่าวที่ 29/2562

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (46865.pdf)46865.pdf 66 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.