การรับสมัครสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงานว่า “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสตรีทำงาน โดยการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ การจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติและยกย่องสตรีทำงาน  หน่วยงานเสนอชื่อ หรือผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติฯ พร้อมคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562  ได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (46999-1.doc)46999-1.doc1.1 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น137 Kb
Download this file (46999-2.doc)46999-2.doc1.2 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น131 Kb
Download this file (46999-3.doc)46999-3.doc1.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น136 Kb
Download this file (46999-4.doc)46999-4.doc2.1 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ137 Kb
Download this file (46999-5.doc)46999-5.doc2.2 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการ132 Kb
Download this file (46999-6.doc)46999-6.doc2.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชน - 62137 Kb
Download this file (46999-7.doc)46999-7.doc3.1-3.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีเครือข่ายแรงงาน - 62129 Kb
Download this file (46999-8.doc)46999-8.doc3.4 แบบเสนอประวัติ - สตรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น - 62125 Kb
Download this file (46999-9.doc)46999-9.doc3.5 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น - 62124 Kb
Download this file (46999-10.doc)46999-10.doc4. แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น - 62131 Kb
Download this file (46999-11.doc)46999-11.doc5. แบบเสนอประวัติ - ศิลปินสตรีดีเด่น - 62127 Kb
Download this file (46999-12.doc)46999-12.doc6. แบบเสนอประวัติ - สื่อมวลชนสตรีดีเด่น - 62122 Kb
Download this file (46999-13.doc)46999-13.doc7. แบบเสนอประวัติ - สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น - 62132 Kb
Download this file (46999-14.doc)46999-14.doc8. แบบเสนอประวัติ - สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น - 62129 Kb
Download this file (46999-15.doc)46999-15.docการรับสมัครสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2562 (ข้อความเกริ่น)24 Kb
Download this file (46999-16.doc)46999-16.docคุณสมบัติ - หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น - ประจำปี 2562222 Kb
Download this file (46999-17.doc)46999-17.docแนวทางสรรหา - (สำหรับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเสนอชื่อ) - 62599 Kb
Download this file (46999-18.doc)46999-18.docประเภทสตรีทำงานดีเด่น - ประจำปี 256231 Kb

กองคุ้มครองแรงงาน

กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน

โทรศัพท์ 0 2246 8024


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.