สสค.ชัยภูมิ ตรวจคุ้มครองแรงงาน ในกิจการฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มหมู

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

นายชัยวัธน์ ศรมณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายพนักงานตรวจแรงงาน นางสาววรลักษณ์  กาจหาญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางรุ้งนิภา ขวดชัยภูมิ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ตรวจคุ้มครองแรงงาน ในกิจการฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มหมู ดังนี้

1) บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ฟาร์มชัยภูมิ เลขที่ 220 หมู่ 5  ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประเภทกิจการ ฟาร์มเลี้ยงสุกร ลูกจ้างจำนวน 48 คน

2) หจก.เจริญผลฟาร์ม 9913 เลขที่ 213 หมู่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ลูกจ้างจำนวน 5 คน (กัมพูชา ชาย1/หญิง 1)

ผลการตรวจ : พบนายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 2 คน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่พบการปฏิบัติแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

การดำเนินการ : ส่งเสริมให้นายจ้างนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้ไปในการบริหารจัดการด้านแรงงานและยกระดับเป็นมาตรฐานแรงงานไทย (TLS ) จัดสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักให้กับพนักงานที่เหมาะสม และมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.