กสร. ร่วมมือ เบทาโกร ลดอุบัติเหตุในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเบทาโกรกรุ๊ป ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand มอบนโยบายบริษัทในเครือกว่า 30 แห่ง จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย มุ่งลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

 

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมกับเบทาโกรกรุ๊ป ในการส่งเสริมการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ตามนโยบาย Safety Thailand โดยทางเบทาโกรกรุ๊ปได้กำหนดเป็นนโยบายให้บริษัทในเครือจำนวน 35 แห่ง จัดทำมาตรการแผนงานในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เช่น แผนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนงานด้านการตรวจสอบและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน แผนงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้พนักงานของบริษัทในเครือเบทาโกรกรุ๊ป 34,000 คน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน ปราศจากอันตรายและโรคการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งของนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยใช้กลไกประชารัฐในการสร้างความตระหนักรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ นอกเหนือไปจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2562 ข่าวที่ 37/2562

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (47465.pdf)47465.pdf 66 Kb


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.