กสร.เปิดโครงการนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิกาและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมสวัสดิกาและคุ้มครองแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อสร้างความพร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ ให้สามารถปฎิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้บรรลุภารกิจในการกำกับ ดูแล และคุ้มครองแรงงานให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฏหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศรุ่นนี้ ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงบรรจุรับราชการจำนวน 18 คน ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.