กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/256

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2562 สาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่12/2561 การรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ไตรมาส1) (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2561) การพิจารณาคำขอกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการที่ขอกู้เงินจากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.