กสร.ระชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางวลัยพร เหล่าวานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา นางอุดมลักษณ์
สอนสารี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.