กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนระดับชาติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย สาระสำคัญเพื่อทราบความคืบหน้าในการสำรวจจากการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ.261 การเตรียมความพร้อมในการจัดสัมนาภายใต้โครงการขยายผลการสำรวจสถานการณ์เด็กทำงานในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง)รายงานสถารณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.