กสร.เปิดการอบรมโครงการสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนายจ้างลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานในอนาคตอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลจากสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่พระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่ายและสัมพันธวงศ์ จำนวน 64 คน ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.