กสร.ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนางวลัยพร เหล่าวานิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 มีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่าง และแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.