กสร. อบรม นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง ขับเคลื่อน Safety Thailand

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (5 ก.พ. 62) นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการวิทยาลัยความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562  หลักสูตร “นักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ รวม 30 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้กฎหมายเชิงลึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ให้สามารถทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน  ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญมาตรการหนึ่งของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน
ณ ห้องประชุม 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.