สสค.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 30-31 มกราคม 2562 สำนักงานและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี(GLP) ให้ได้ตามมาตรฐานด้านแรงงาน/กฎหมายพื้นฐานประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายเป็นสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)และมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย( มรท.8001-2553) ไปพัฒนาให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างสภาพการทำงาน และมีการใช้แรงงานได้ตามมาตรฐานของกฎหมาย  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 26 คน จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 16 แห่ง


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.