กสร.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ การรับทราบรายงานความคืบหน้าการส่งเงินคืนช่วยเหลือและเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย การพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.