สสค.มหาสารคาม ตรวจสถานประกอบกิจการ ที่มีการใช้ปั้นจั่น ในงานก่อสร้าง ณ โครงการก่อสร้าง บริษัท ศิลป์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวพรรภา เหมอาภรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพรณิภา อุทกัง นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ที่มีการใช้ปั้นจั่น ในงานก่อสร้าง ณ โครงการก่อสร้าง บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด จากการตรวจ พบการใช้ปั้นจั่นหอสูง จำนวน 2 ตัว นายจ้างจัดให้มีการตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามที่กำหนด และผู้บังคับปั้นจั่นผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหมาย พบการกระทำความผิดคือ ไม่แต่งตั้ง จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน ตามที่กฎหมายกำหนด


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.