สสค.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรั มีนายอำนวย เกิดแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุม
ในการประชุม มีการพิจารณา 4 เรื่อง ดังนี้
1. ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 ราย
2. สถานการณ์เร่งรัดหนี้ค้างชำระ
3. ปัญหาและขัอเสนอแนะการพัฒนาการบริการทางการแพทย์
4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานประกันสังคม


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.