กสร.อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ (รุ่นที่ 1)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการ (รุ่นที่ 1) เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้นายจ้าง ลูกจ้าง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของแรงงานมีความยั่งยืน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายจ้างหรือผู้แทน ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมฟาเรนไฮน์ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.