กสร.ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ของแผนปฏิรูปองค์การ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.