กสร.ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีสาระสำคัญเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและกรอบการประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมลงสู่สำนัก/กอง แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนของสำนัก/กองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.